BrainGym je glavno orodje za vseživljenjsko učenje, saj uri možgane, jih ohranja sposobne in fit.

Imamo pet čutil: za vid, sluh, okus, otip in vonj. Naše spoznavanje sveta in učenje potekata preko vseh petih čutil. Ko informacijo predstavimo na osnoven način, jo naši možgani zlahka sprejmejo. Vsi smo bili otroci, zato imamo vsi sposobnosti učenja. Otroci se učijo zelo hitro. Najhitreje se učijo v svojih najrojsnejših letih. In sposobnosti hitrega učenja ohranimo celo življenje. Prav spodbujanju delovanja možganov je namenjena metoda BrainGym. Ohranja jih sveže, mladostne, dojemljive, odprte, sprejemljive. In odlična novica je, da so fit lahko tudi vaši možgani.

BrainGym je posebna vrsta vadbe, ki spodbudi delovanje možganov ter pospeši koordinacijo in povezovanje med levo in desno možgansko polovico. Možgani so naša centralna enota. Možgani krmilijo funkcije telesa, čustev, uma. Na nivoju uma to pomeni, da dobro delovanje možganov vpliva na večje sposobnosti učenja, pomnjenja, logičnega in divergentnega razmišljanja. Na nivoju čustev to pomeni, da dobro delovanje možganov vpliva na umiritev čustvenih reakcij. Na nivoju fizičnega telesa pa to pomeni, da dobro delovanje možganov vpliva na večji nadzor nad telesom in izboljšanje koordinacije. S pomočjo BrainGym se otroci in odrasli naučijo uravnovešati svoje aktivnosti med desno in levo možgansko polovico. Uravnovešeno delovanje med obema možganskima polovicama možganov pomeni celovitost človeka. In izobraževalni sistem je usmerjen v ustvarjanje celovitosti posameznika, ne glede na to ali ste v izobraževalni sistem vključeni kot učitelji ali tisti, ki se izobražujejo. BrainGym je orodje za vseživljenjsko učenje.

Primer dečka, starega 11 let, ki je imel učne težave:

deček si je snov težko zapomnil, težko je sledil učenemu procesu in je deloval popolnoma odsotno. Temu primeren je bil učni uspeh. Dečka je mati pripeljala na obravnavo v vsakem tednu enkrat. Poleg tega sem predpisala ustrezno vadbo za spodbuditev delovanja možganov. Po šestih tednih so se učni uspehi že pokazali, namesto nezadostnih ocen je začel dobivati ocene dobro.

Drugi primer je mladostnik, star 15 let:

ki ga je zaznamoval prehod v srednjo šolo, čeprav je bil visoko inteligenten. Po desetih tednih redne vadbe in nekaj individualnih obravnav, se je mladostnik odprl, vživel v novo okolje in ocene so se mu dvignile na nadpovprečno raven. Prej je imel težave s pisanjem esejev in z angleščino, potem je bil napredek drastičen. Mama je poročala, da so se odnosi doma, med njim in starši, zelo izboljšali.

Cilj metode BrainGym je sozvočje delovanja na telesnem in umskem področju.

Metodo BrainGym je razvil dr. Paul Dennison. Njegov model temelji na znanju o delovanju možganov in vključuje tri dimenzije:

Osredotočenost: sposobnost koordinacije možganov spredaj-zadaj (razumevanje pomena, ločevanje podrobnosti iz konteksta, zaznavanje širših okoliščin in povezav).

Lateralnost: sposobnost koordinacije možganov levo-desno (povezovanje vizualnega, avditivnega in čutnega, kar se kaže v sposobnosti branja, pisanja, komunikacije, koordinacije gibov telesa in sposobnosti gibanja in komuniciranja istočasno).

Osrediščenost: sposobnost koordinacije možganov zgoraj-spodaj (organiziranost, prizemljenost, izražanje čustev, občutek za osebni prostor, racionalen odziv namesto čustvenega).

Braingym temelji na metodi Touch for Health (Z dotikom do zdravja)

Metoda združuje znanost o naravnem gibanju človeka – uporabna kineziologija ter temeljne principe kitajske medicine, naturopatije in osteopatije. Metodo Z dotikom do zdravja je razvil dr. John Thie z namenom široki javnosti približati uporabnost kineziologije. Metoda temelji na preiskovanju tenzije mišic in akupunkturnih prijemih, s čimer se odkrivajo in zdravijo pomanjkljivosti energijskih tokov v telesu in tako odpravijo motnje v ravnotežju telesnega in energijskega sistema.

BrainGym obsega enostavne vaje, podobne gibom, ki smo se jih naučili v prvih treh letih življenja. Gibi vzpostavljajo naravno razvojno okolje človeka. Večletne klinične raziskave so pokazale odlične rezultate, kar je opisano v mnogih znanstvenih člankih.

Prednost metode BrainGym so:

ENOSTAVNOST – gibe obvladujejo zelo majhni otroci

PREPROSTOST – uporaba naravnih gibov

UČINKOVITOST – odlični rezultati

Vadba BrainGym, ki jo izvajamo v zavodu BISERNICA obsega vaje za koordinacijo, koncentracijo, povezovanje leve in desne možganske polovice, sproščanje stresa, izboljšuje sposobnosti učenja (branje, pisanje, računanje in druga področja).

VADBO VODI

Dr. Neja Zupan.

Maksimalno število za kvalitetno vadbo je 25 udeležencev.

Minimalno število za izvedbo vadbe je 10 udeležencev.

INFORMACIJE

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 040 370 930.

Več informacij na telefonski številki 040 370 930.

Za več informacij in termine nam pišite:

Ime in priimek:

E-naslov:

Telefon:

Sporočilo: