Temeljni cilj programa iVitalis savna wellness mojster 1 je usposobiti strokovne delavce na področju wellnessa za delo s posamezniki in skupinami v wellness centrih za izvajanje tehnik, ki okrepijo zdravje, delujejo preventivno, vplivajo na boljšo in hitrejšo regeneracijo ter dvignejo vitalnost. Program iVitalis savna wellness mojster 1 je primeren za vse tiste, ki želijo v kratkem času obnoviti svoje notranje vire zdravja, zadovoljstva in dobrega počutja.

1. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

• IME PROGRAMA

iVitalis savna wellnes mojster 1. V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za pridobitev veščin iVitalis savna wellness mojster 1.

• NOSILEC USPOSABLJANJA

Zavod BISERNICA.

• IZVAJALEC USPOSABLJANJA

Zavod BISERNICA.

• TEMELJNI CILJI PROGRAMA

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovne delavce na področju wellnessa za delo s posamezniki in skupinami v wellness centrih za izvajanje tehnik, ki okrepijo zdravje, delujejo preventivno, vplivajo na boljšo in hitrejšo regeneracijo ter dvignejo vitalnost.

• VODJA PROGRAMA USPOSABLJANJA

Vodja programa usposabljanja je dr. Neja Zupan, mednarodni trener in terapevt metode Z dotikom do zdravja, mednarodni trener nevrolingvističnega programiranja.

• TRAJANJE USPOSABLJANJA

Program obsega skupaj 24 ur, od tega 12 ur teoretičnih predavanj in 12 ur praktičnega dela.

• POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI

Pri programu usposabljanja za iVitalis savna wellness mojster 1 obstaja možnost skupnih teoretičnih predavanj pri splošnih predmetih iz ostalih iVitalis programov (npr. iVitalis vaditelj, energijski kinezioterapevt …).

• PRIDOBITEV NAZIVA ZA PROGRAM

Dolgoročno je predvideno, da na Centru za poklicno izobraževanje pridobimo tudi priznan strokovni naziv.

• SESTAVLJALCI IN IZVAJALCI PROGRAMA

Program je sestavljen na temeljih Uporabne kineziologije in metode Z dotikom do zdravja. Izvajali ga bodo učitelji z ustreznega področja in uveljavljeni strokovni delavci določenih področij.

2. PREDMETNIK

Teoretični del 12 ur:

 • Zdravje s holističnega vidika
 • Zgodovina metode Z dotikom do zdravja
 • Nevrolimfatične in nevrovaskularne točke
 • Povezava glavnih 14 organov z nevrovaskularnimi in nevrolimfatičnimi točkami
 • Osnove uspešne komunikacije – temeljni nivo

Praktični del 12 ur:

 • Opis pozitivnih učinkov savnanja in povezava z ustrezno masažo in samomasažo
  • sprostitev neg stresa
  • izboljšanje metabolizma
  • povečanje pretoka krvi po telesu
  • izboljšanje cirkulacije limfe
 • metodika izvajanja masaže nevrolimfatičnih in nevrovaskularnih točk
 • načrtovanje, izvedba in analiza iVitalis savna wellness mojster 1
 • komunikacija s posameznikom in skupino
 • nastop pred skupino
VERTIKALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA

iVitalis vaditelj je nadgradnja (specializacija) izobraževanja Energijski kinezioterapevt. Vertikalno se program Vitalis savna wellness mojster 1 navzgor povezuje s programom iVitalis savna wellness mojster 2.

ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA

Zupan, N. (2011): Skripta iVitalis savna wellness

Zupan, N. (2008): Priročnik Z dotikom do zdravja. Zavod Bisernica Kranj.

Zupan, N. & Hočevar, N. (2010): Osebna odličnost v zdravstvu. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.

Zupan, N. (2014): Osebna odličnost v podjetju. Založba Primus.

Ostala literatura po predlogu predavateljev.

3. POGOJI ZA VPIS

Kandidati morajo končati izobraževanje Energijski kinezioterapevt. Kandidati morajo imeti končano najmanj triletno poklicno šolo in morajo v tekočem letu dopolniti 18 let.

• POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH

Program usposabljanja predvideva napredovanje iz nižjega v višji naziv. Kandidati, ki pridobijo naziv iVitalis savna wellness mojster 1 in imajo opravljeno ustrezno prakso (30 ur) lahko pristopijo k programu za naziv iVitalis savna wellness mojster 2.

• POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Pogoji za dokončanje usposabljanja so:

 • opravljen teoretični izpit
 • opravljen praktični izpit
 • vodenje skupine v savni
• POTEK TEČAJA IN PRIJAVA

Tečaj je organiziran v primeru, da se prijavi od 10 do 24 kandidatov. V primeru večjega števila prijav bomo organizirali novo skupino.

4. CENIK IN SPLOŠNI POGOJI

V ceno tečaja je vštet učni material (delovna skripta, 1×izpit, diploma).

V ceno niso vključeni stroški bivanja tečajnika.

Vse ostale podrobne informacije o poteku tečaja dobite na e-naslovu: info@bisernica.si.

PRIDRUŽI SE NAM


Za več informacij in termine nam pišite:

Ime in priimek:

E-naslov:

Telefon:

Sporočilo: