Temeljni cilj izobraževalnega programa iVitalis vaditelj 1 je usposobiti strokovne delavce za pedagoško delo s posamezniki in skupinami na področju vadbe iVitalis, ki vpliva na zdravje, preventivo, hitro rehabilitacijo in dvig vitalnosti. iVitalis terapevt se nauči tehnik za krepitev mišic, notranjih organov, njihovih funkcij in pridobi znanje o energijskih tokovih, ki tečejo skozi naše organe. iVitalis vadba je fizično nezahtevna in je primerna za vsakogar, ki si želi več energije, sprostitve, ohranjanje zdravja.

1. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

• IME PROGRAMA

iVitalis vaditelj 1. V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za pridobitev veščin iVitalis vadbe – temeljni nivo.

• NOSILEC USPOSABLJANJA

Zavod BISERNICA.

• IZVAJALEC USPOSABLJANJA

Zavod BISERNICA.

• TEMELJNI CILJI PROGRAMA

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovne delavce za pedagoško delo s posamezniki in skupinami na začetni ravni na področju vadbe za zdravje, preventivo, hitro rehabilitacijo in dvig vitalnosti.

• VODJA PROGRAMA USPOSABLJANJA

Vodja programa usposabljanja je dr. Neja Zupan, mednarodni trener in terapevt metode Z dotikom do zdravja, mednarodni trener nevrolingvističnega programiranja.

• TRAJANJE USPOSABLJANJA

Program obsega skupaj 32 ur, od tega 16 ur teoretičnih predavanj in 16 ur praktičnega dela.

• POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI

Pri programu usposabljanja za iVitalis vaditelja obstaja možnost skupnih teoretičnih predavanj pri splošnih predmetih iz ostalih iVitalis programov (npr. iVitalis welness mojster, energijski kinezioterapevt …).

• PRIDOBITEV NAZIVA ZA PROGRAM

Dolgoročno je predvideno, da na Centru za poklicno izobraževanje pridobimo tudi priznan strokovni naziv.

• SESTAVLJALCI IN IZVAJALCI PROGRAMA

Program je sestavljen na temeljih Uporabne kineziologije in metode Z dotikom do zdravja. Izvajali ga bodo učitelji z ustreznega področja in uveljavljeni strokovni delavci določenih področij.

2. PREDMETNIK

Teoretični del 16 ur:

 • Zdravje s holističnega vidika
 • Zgodovina metode Z dotikom do zdravja
 • Mišice, meridiani, nevrolimfatične in nevrovaskularne točke
 • Obravnava bolezni, rehabilitacije, regeneracije in preventive s holističnega vidika
 • Osnove testiranja v Uporabni kineziologiji
 • Osnovnih 14 mišičnih testov
 • Povezava mišic za hitrejšo rehabilitacijo, za dobro regeneracijo in preventivo
 • Osnove uspešne komunikacije

Praktični del 16 ur:

 • opis posamezne bolezni in povezava z ustrezno vadbo (preventiva, regeneracija, preprečevanje)
  • srčno žilne bolezni
  • prebavne motnje (zaprtost, vnetje črevesja, hemoroidi)
  • kronično vnetje dihalnih poti (vnetje sinusov, kašelj, zamašen nos, bolečine v grlu …)
  • diabetes (sladkorna bolezen)
  • alergije (anafilaktični šok, seneni nahod, alergija na sonce, alergija na hrano, kožne alergijske bolezni)
  • depresija, kronično slabo razpoloženje in čustvene motnje
  • bolezni urogenitalnega predela
 • vadba za dvig vitalnosti, dvig energije, dvig življenjske sile
 • metodika izvajanja vaj za posamezne bolezni
 • metodika poučevanja posameznih vaj iVitalis vadbe ter ugotavljanje in odpravljanje pomanjkljivosti pri izvedbi,
 • načrtovanje, izvedba in analiza vadbe
 • komunikacija s posameznikom in skupino ter pedagoška praksa
 • nastop pred skupino
VERTIKALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA

iVitalis vaditelj je nadgradnja (specializacija) izobraževanja Energijski kinezioterapevt. Vertikalno se program iVitalis vaditelj navzgor povezuje s programom iVitalis vaditelj 2.

ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA

Zupan, N. (2014): Skripta iVitalis vaditelj

Zupan, N. (2008): Priročnik Z dotikom do zdravja. Zavod Bisernica Kranj.

Zupan, N. & Hočevar, N. (2010): Osebna odličnost v zdravstvu. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.

Zupan, N. (2014): Osebna odličnost v podjetju. Založba Primus.

Ostala literatura po predlogu predavateljev.

3. POGOJI ZA VPIS

Kandidati morajo končati izobraževanje Energijski kinezioterapevt. Kandidati morajo imeti končano najmanj triletno poklicno šolo in morajo v tekočem letu dopolniti 18 let.

• POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH

Program usposabljanja predvideva napredovanje iz nižjega v višji naziv. Kandidati, ki pridobijo naziv iVitalis vaditelj 1 in imajo opravljeno ustrezno prakso (30 ur), lahko pristopijo k programu za naziv iVitalis vaditelj 2.

• POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Pogoji za dokončanje usposabljanja so:

opravljen teoretični izpit,
opravljen praktični izpit,
opravljen nastop pred skupino.

• POTEK TEČAJA IN PRIJAVA

Tečaj je organiziran v primeru, da se prijavi od 10 do 24 kandidatov. V primeru večjega števila prijav bomo organizirali novo skupino.

4. CENIK IN SPLOŠNI POGOJI

V ceno tečaja je vštet učni material (delovna skripta, 1×izpit, diploma).

V ceno niso vključeni stroški bivanja tečajnika.

Vse ostale podrobne informacije o poteku tečaja dobite na e-naslovu: info@bisernica.si.


Za več informacij in termine nam pišite:

Ime in priimek:

E-naslov:

Telefon:

Sporočilo: