Temeljni cilj izobraževalnega programa iVitalis vaditelj 2 je nadgradnja znanj izobraževalnega programa iVitalis vaditelj 1. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za pedagoško delo s posamezniki in skupinami na področju iVitalis vadbe, ki vpliva na naše zdravje, preventivo, hitro in učinkovito rehabilitacijo ter boljšo vitalnost.

1. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU

• IME PROGRAMA

iVitalis vaditelj 2. V okviru programa se bodo kandidati usposabljali za pridobitev veščin iVitalis vadbe – nadaljevalni nivo.

• NOSILEC USPOSABLJANJA

Zavod BISERNICA.

• IZVAJALEC USPOSABLJANJA

Zavod BISERNICA.

• TEMELJNI CILJI PROGRAMA

Temeljni cilj programa je usposobiti strokovne delavce za pedagoško delo s posamezniki in skupinami na nadaljevalni ravni na področju vadbe za zdravje, preventivo, hitro rehabilitacijo in dvig vitalnosti.

• VODJA PROGRAMA USPOSABLJANJA

Vodja programa usposabljanja je dr. Neja Zupan, mednarodni trener in terapevt metode Z dotikom do zdravja, mednarodni trener nevrolingvističnega programiranja.

• TRAJANJE USPOSABLJANJA

Program obsega skupaj 24 ur, od tega 8 ur teoretičnih predavanj in 16 ur praktičnega dela.

• POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI

Pri programu usposabljanja za iVitalis vaditelja obstaja možnost skupnih teoretičnih predavanj pri splošnih predmetih iz ostalih iVitalis programov (npr. iVitalis welness mojster, energijski kinezio terapevt …).

• PRIDOBITEV NAZIVA ZAPROGRAM

Dolgoročno je predvideno, da na Centru za poklicno izobraževanje pridobimo tudi priznan strokovni naziv.

• SESTAVLJALCI IN IZVAJALCI PROGRAMA

Program je sestavljen na temeljih Uporabne kineziologije in metode Z dotikom do zdravja. Izvajali ga bodo učitelji z ustreznega področja in uveljavljeni strokovni delavci določenih področij.

2. PREDMETNIK

Teoretični del 8 ur:

• Osnove uspešne komunikacije-nadaljevalni nivo

Praktični del 16 ur:

• Metodika poučevanja posameznih vaj iVitalis vadbe ter ugotavljanje in odpravljanje pomanjkljivosti pri izvedbi

• Opis določenih bolezni in povezava z vadbo

– Možgani (demenca, lažje učenje, boljši spomin)

– Hormonske motnje

– Motnje delovanja spolnih organov (neplodnost, impotenca, pomanjkanje libida, menstrualne težave)

– Težave čutil (ušesa, nos, oči)

• Metodika izvajanja vaj za posamezne bolezni

• Načrtovanje, izvedba in analiza vadbe

• Komunikacija s posameznikom in skupino ter pedagoška praksa

• Nastop pred skupino

• Video analiza iVitalis vadbe pred in po končanem usposabljanju

VERTIKALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA

Vertikalno se program iVitalis vaditelj navzgor povezuje s programom iVitalis vaditelj 3.

ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA

Zupan, N. & Benedičič, M. (2011): Skripta iVitalis vaditelj

Zupan, N. (2008): Priročnik Z dotikom do zdravja. Zavod Bisernica Kranj.

Zupan, N. & Hočevar, N. (2010): Osebna odličnost v zdravstvu. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.

Ostala literatura po predlogu predavateljev.

3. POGOJI ZA VPIS

Kandidati morajo imeti končano najmanj triletno poklicno šolo in morajo v tekočem letu dopolniti 18 let.

• POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO STOPNJAH

Program usposabljanja predvideva napredovanje iz nižjega v višji naziv. Kandidati, ki pridobijo naziv iVitalis vaditelj 2 in imajo opravljeno ustrezno prakso (30 ur) lahko pristopijo k programu za naziv iVitalis vaditelj 3.

• POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Pogoji za dokončanje usposabljanja so:

• opravljen teoretični izpit

• opravljen praktični izpit

• opravljen nastop pred skupino

• opravljena ustrezna praksa (30)

• POTEK TEČAJA IN PRIJAVA

Tečaj je organiziran v primeru, da se prijavi od 10 do 20 kandidatov. V primeru večjega števila prijav bomo organizirali novo skupino.

4. CENIK IN SPLOŠNI POGOJI

V ceno tečaja je vštet učni material (delovna skripta, 1×izpit, diploma).

V ceno niso vključeni stroški bivanja tečajnika.

Vse ostale podrobne informacije o poteku tečaja dobite na e-naslovu: info@bisernica.si.

PRIDRUŽI SE NAM


Za več informacij in termine nam pišite:

Ime in priimek:

E-naslov:

Telefon:

Sporočilo: