Yoga

Joga je tisočletna tradicija znanj, ki je versko neopredeljena. Otroci in odrasli, ki izvajajo jogo, so različnih ver, ras in kultur. Joga spoštuje njihova prepričanja, tako da posameznik naučeno poljubno vklopi v svoj vsakdanjik. Joga kot znanost se ukvarja z našim energetskim telesom.

Ko imamo dovolj energije, smo zdravi, ko imamo dovolj energije, lahko delamo, ko imamo dovolj energije, smo veseli, ko imamo dovolj energije, smo čustveno stabilni, ko imamo dovolj energije, smo mirni. Joga se ukvarja z dvigom vitalne energije. Joga odpravlja energijske blokade in uravnoveša pretok energije. Kadar energija teče uravnovešeno in neovirano, deluje pozitivno na nas. Kot rezultat jogijskih vaj imamo zato optimalno delovanje telesnih organov in sistemov ter sproščenost uma in misli. Z rednim prakticiranjem joge stres zapakira kovčke in odide na samotno pot.

Več o jogi si lahko preberete v prispevku Kjer se znanost stke z zavestjo.

Jogijske vaje so alternativa za vsakogar…

Odrasli: je že tako, da postmoderna družba od posameznika za golo eksistenco iz dneva v dan zahteva soočanje in obvladovanje kopice različnih vlog, ki jih organizem nekaterih bolje, drugih slabše prenaša in občuti posledice. Poleg ‘igranja’ vlog ne gre niti mimo hitrega tempa življenja in vseh agresivnih živobarnih signalov, ki nas oddaljujejo od pravega človeškega bistva in simbioze z naravo in njenim ravnovesjem. Tisti, ki si to upajo priznati, čutijo praznino in žalost, redki med njimi iščejo tudi alternativne rešitve. Spet drugi pa si zatiskajo oči in praznijo svoje baterije…

Otroci: se danes podobno kot odrasli soočajo z različnimi izzivi. Okolje od njih zahteva vedno več. Šolski program je vedno zahtevnejši. Veliko otrok je vključenih v izvenšolske dejavnosti. Njihov svet se z razvojem tehnologije vedno hitreje spreminja. Največji vpliv imajo računalniki, mobilni telefoni, televizija in nakupovalni centri. V okolju je naglica, hitenje. Zato so enako kot njihovi starši tudi otroci pod stresom. Joga vsem omogoča sprostitev.

Primer iz prakse: otrokom večkrat pokažem vaje za dobro delovanje možganov in za sprostitev. In otroci so kot spužve, željni novih znanj in informacij. Hčerka moje prijateljice je stara 8 let. Vprašala me je: “Kaj naj naredim, ko postanem jezna, ko naredim več napak v matematiki?” In sem jo vprašala nazaj: “Kakšno idejo imaš, oziroma, kaj ti pomaga?” Odgovorila je: „Jaz se uležem v pozo dojenčka in primem točke na čelu”. “Odlična ideja, da se tako sproščaš!” sem ji rekla. Iz izkušenj vidim, da joga pomaga zgraditi sproščenost, prožnost, koordinacijo, obvladovanje sebe, umiritev itd.

VADBA JOGE

Vadba joge , ki poteka v zavodu BISERNICA, vključuje v aktivnost telesne vaje (različne poze iz živalskega sveta), vaje pravilnega dihanja, vaje vizualizacije in skupinske vaje. V nadaljevanju sledi opis koristi rednega prakticiranja joge za otroke in odrasle vseh starostnih skupin:

  • Razvija prožnost, moč, vitalnost, gibčnost, koordinacijo – z različnimi položaji telesa se krepijo mišice brez naprezanja, doseže se prožnost veznih tkiv, sproži se dobra prekrvavitev – s tem so dane odlične osnove za rast in razvoj, ter obnovo celic telesa. Boljša prekrvavitev pomeni tudi boljšo prekrvavitev možganov in njihovo boljše delovanje.
  • Poudari pravilno telesno držo, ki preprečuje poškodbe, razvije ravnotežje – s pravilno telesno držo kosti pravilno rastejo, se razvijajo in obnavljajo. Pravilna telesna drža je pogoj za dobro ravnotežje in stabilnost.
  • Spodbuja pozitivno naravnanost do telesne vadbe – vsi vemo, da radi počnemo stvari, kjer smo sproščeni, kjer se imamo dobro in se ustvarjalno izražamo. In joga nudi prav to.
  • Spodbuja koncentracijo, samodisciplino, notranjo jasnost – poze v jogi osvojite s koncentracijo. Koncentracije se naučimo postopno. Ko imate koncentracijo na enem področju, jo uporabljate tudi na drugih področjih (učenje, delo).
  • Gradi skupinski/sodelovalni duh in socialne veščine – joga ni tekmovalna. Je ena izmed redkih aktivnostih, kjer otrok/odrasli ne tekmuje z drugimi. V vsakdanjiku je veliko tekmovalnosti, že v šoli, potem na delovnem mestu, med sosedi. Kdo je najpametnejši? Kdo je najlepši? Kdo je najbolj popularen? Kdo ima boljši avto? Kdo dobi več denarja?
  • Spodbuja pozitivno komunikacijo in spretnost poslušanja, ki sta hrana spoštovanja sebe in drugih, ter sočutja – raziskave s področja psihologije so dokazale, da sta drža telesa in počutje (zadovoljstvo) medsebojno povezana. Ko se držite vzravnano, je naravno, da ste bolj ponosni. Ko gledate navzgor, dvignete roke navzgor, je naravno, da ste v bolj pozitivnem počutju. Vaša pravilna drža naravno spodbuja pozitivno naravnanost do sebe in do drugih.
  • Spodbuja domišljijo in lastno izraznost – ko osvojite prve poze, je največji uspeh samopohvala, da zmorete. In zmorete že prej, v svojih mislih, v svoji domišljiji, ko si predstavljate svoje cilje. Ker je vse med seboj povezano, se vse začne v vaši domišljiji…

Vadba je glede na zahtevnost primerna za udeležence v vseh starostnih obdobjih!

VADBO VODI

Dr. Neja Zupan.

INFORMACIJE

Za vadbo joge se skupine predhodno naročite na telefonsko številko: 040 379 930.

Več informacij na telefonski številki 040 370 930.

Za več informacij in termine nam pišite:

Ime in priimek:

E-naslov:

Telefon:

Sporočilo: