Osebna odličnost

Izobraževanje Osebna odličnost v zavodu Bisernica temelji na združevanju različnih področij v znanosti prepoznavanja človeka na različnih nivojih. Najvišji namen obvladovanja tehnik, principov in vrednot Osebne odličnosti ni popraviti ljudi ali pozdraviti tiste, ki se soočajo s problemi oz. z boleznijo, temveč jih podpreti pri razvoju veščin, ki jih potrebujejo, da se lahko sami soočijo s situacijo in jo rešijo. Namen obvladovanja veščin in principov Osebne odličnosti je izboljšati kakovost življenja. To pomeni zaživeti svoje potenciale, darove, talente. Na kratko: biti ODLIČEN.

Pojem odličnosti je dobro poznan v poslovnem svetu in temelji na kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Enako kot podjetje, je tudi vsak posameznik svet v malem. Zato merilo za osebno odličnost ni zgolj uspešnost, temveč tudi kakovost življenja, kakovost odnosov, kakovost okolja, v katerem živimo, vizija in inovativnost, enako kot merimo odličnost v podjetjih. Bolj kot drugi, smo sami sebi največji tekmec: »kako drugič narediti bolje, kako ustvariti še boljše odnose, kako še bolj poskrbeti za okolje, katera inovativna ideja se bo rodila naslednja«.

Posamezniki, ki ustvarijo v sebi odličnost, svojo kakovost izžarevajo v

 • delovnem okolju
 • v družini
 • med prijatelji
 • pri vzgoji svojih otrok
 • v odnosu do družbe
 • v ravnanju z naravo

Na naše programe Osebne odličnosti pridite vsi, ki hočete

 • spoznati sebe in prevzeti nadzor nad življenjem
 • se ponovno povezati s svojo naravno inteligenco
 • iz svojega življenja odsloviti vse, ki vam »pijejo kri«
 • odkriti in osvoboditi čustva, ki preprečijo uspeh
 • narediti globoke spremembe v osebnem in poslovnem življenju
 • osvoboditi omejujoča prepričanja
 • povezati se z vašo bazo vitalnosti
 • zaživeti v obilju
 • dobiti svojo moč

Odločite se za programe:

 • Osebna odličnost temeljni nivo (vključuje certifikat NLP Diploma)
 • Osebna odličnost višji nivo (vključuje certifikat NLP Praktik)
 • Osebna odličnost visok nivo (vključuje certifikat NLP Mojster)

Osebna odličnost temeljni nivo (vključuje certifikat NLP Diploma)

Temeljni cilj izobraževanja je spoznati osnovne skrivnosti jezika in kako jezik, uporaba besed in tvorjenje stavkov, vplivajo na našo moč, čustva, misli, inteligenco, odnose z drugimi, uspešnost in na druge ljudi.

Osebna odličnost je veliko več kot le zbirka tehnik. Postane prevladujoča notranja naravnanost in način življenja, ki nam omogoča, da se iz problemov ali povprečnosti dvignemo k uspehom in k odličnosti na vseh področjih svojega življenja. S tem damo sami sebi in drugim možnost, da poiščemo in prebudimo v sebi in v drugih tisto najboljše.  več >

Osebna odličnost višji nivo (vključuje certifikat NLP Praktik)

Temeljni cilj izobraževanja je poglobiti se v skrivnosti jezika in spoznati naprednejše tehnike in principe za napredovanje v svoji osebni odličnosti: dvig notranje moči, čustvena stabilnost v nepredvidljivih situacijah, integracija leve in desne strani možganov za večjo inteligenco, pogajanja, reševanje konfliktov in nasprotujočih mnenj za še boljše odnose z drugimi, kongruentnost za uspešnost in zadovoljstvo.

Osebna odličnost povezuje različne vede o psihi človeka, med drugim tudi nevrolingvistično programiranje (NLP), ki temelji na proučevanju uspešne komunikacije in izjemnih dosežkov ljudi na različnih področjih. dr. John Grinder in Richard Bandler, ki sta NLP razvila, sta natančno proučila vzorce vedenja mišljenja in komuniciranja izjemnih ljudi, z namenom, da bi jih lahko posnemali tudi drugi. Ugotovila sta, da je za vsakršne izvrstne rezultate potreben celotni model učinkovite komunikacije, svetovanja in učenja, in razvila tehnike in pristope, s katerimi lahko postane uspešen prav vsak človek. Na Osebni odličnosti smo ta znanja nadgradili z modrostmi staroselskih prebivalcev Amerike. več >

Osebna odličnost visok nivo (vključuje certifikat NLP Mojster)

Temeljni cilj izobraževanja je prepoznati globoke trike jezika, s katerimi sogovornika pa tudi sebe zapeljemo v »posebno stanje«, ki pomeni vzpostavljanje dobrega stika. Preko »posebnega stanja« se povezati z globokimi deli sebe in vplivati na svojo življenjsko pot, kot vsak posameznik želi. Celotno izobraževanje temelji na etiki.

Izobraževanje Osebna odličnost odkriva v čem se odlično razlikuje od povprečnega, saj razkriva osebno odličnost vsakega posameznika in je način, da vsak v sebi in drugih poišče tisto najboljše, kar vsak nosi v sebi. več >

Za več informacij in termine nam pišite:

Ime in priimek:

E-naslov:

Telefon:

Sporočilo: